Zoznam prebiehajúcich elektronických aukcií

Dátum Čas Názov elektronickej aukcie Vyhlasovateľ Stav Možnosti
31.07.2017 10:00 IPR EBO 10095/3 Modifikácia chladičov sprchových systémov Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
03.07.2017 10:00 Servis kamerového a komunikačného systému radiačnej kontroly v EBO Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
30.06.2017 12:00 Oprava momentového uťahovacieho stroja HYTORC a jeho príslušenstva Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
29.06.2017 12:00 Bežná oprava TG1 VE Nosice - elektročasť Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
29.06.2017 10:00 Oprava meracích transformátorov 110kV v poli vyvedenia výkonu TG1 VE Nosice Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
28.06.2017 11:00 Preventívna a korektívna údržba ACHJ a TKCHJ pre SE-EBO a preventívna a korektívna údržba ACHJ pre SE-EMO Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
26.06.2017 12:00 IPR EBO 10380 - Zabezpečenie koncentrácie H3BO3 v PO v prípade seizmickej udalosti v EBO Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
20.06.2017 11:00 náhradné diely na doskové uzávery palivových trás_1000085006 Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
14.06.2017 13:00 Oprava požiarnych prestupov v lokalite AE Mochovce 12 Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
30.05.2017 09:00 Údržba a opravy analyzátorov kyslíka a vodíka Orbisphere pre EMO Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
16.05.2017 10:00 IPR EBO 10302 - Nové zdvíhacie zariadenia pre veká chladičov 2TQ63W01, 2TQ23W01, 1TQ23W01 a 1TQ63W01 Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
03.05.2017 12:00 IPR VET66044 Výmena šikmého výťahu PVE Čierny Váh Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
12.04.2017 13:00 Komplexná oprava heterogénneho obvodového zvaru DN1100mm u SK PG43 v SE-EBO Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
14.03.2017 10:00 IPR EBO 86800 - Dodávka a montáž statické regály, automatizované regály a manipulačnej techniky Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
zobraziť legendu