Zoznam prebiehajúcich elektronických aukcií

Dátum Čas Názov elektronickej aukcie Vyhlasovateľ Stav Možnosti
23.10.2017 12:00 Údržba a technické kontroly hnacích dráhových vozidiel v SE – EVO Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
16.10.2017 15:30 Náhradné diely na čerpadlá ANDRITZ_1000087678 Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
11.10.2017 09:00 Hydraulické tabuľové nožnice Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
10.10.2017 13:00 Plynový chromatograf na stanovenie obsahu plynov v elekroizolačných olejoch Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
10.10.2017 12:30 Náhradné diely na čerpadlá Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
09.10.2017 19:45 Prenosný merač nízkych odporov_1000087534 Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
09.10.2017 15:30 Skúšky účinnosti VZT filtrov v primárnom okruhu EMO Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
03.10.2017 12:00 Montáž, demontáž a opravy tepelných izolácií pre ENO a EVO Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
27.09.2017 14:00 Náhradné diely na chemické analyzátory_1000086877 Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
13.09.2017 10:00 Oprava mlynských okruhov ENO Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
zobraziť legendu