Zoznam prebiehajúcich elektronických aukcií

Dátum Čas Názov elektronickej aukcie Vyhlasovateľ Stav Možnosti
20.06.2017 10:00 IPR EBO 10380 - Zabezpečenie koncentrácie H3BO3 v PO v prípade seizmickej udalosti v EBO Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
31.05.2017 10:00 IPR EBO 10334 Doplnenie núteného vetrania do CHUV Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
09.05.2017 10:00 Servis a oprava impulzných poistných ventilov SiZ 1508 (ďalej len „IPV“), riadiacich skríň (ďalej len „RS“) a regulačných ventilov (ďalej len „RV“) pre Slovenské elektrárne, a.s., závod, Elektrárne Nováky. Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
04.05.2017 13:00 Servis, údržba a opravy zariadení systému kontroly riadenia (SKR) v jednotlivých technologických priestoroch v Slovenských elektrárňach, a.s., závod, Elektrárne Nováky, počas rokov 2017 – 2020 Slovenské elektrárne, a... Prebieha
04.05.2017 10:00 IPR EBO 10302 - Nové zdvíhacie zariadenia pre veká chladičov 2TQ63W01, 2TQ23W01, 1TQ23W01 a 1TQ63W01 Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
02.05.2017 12:00 IPR VET66044 Výmena šikmého výťahu PVE Čierny Váh Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
28.04.2017 11:00 Bežná oprava chladiaceho okruhu TG 1 VE Kráľová Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
26.04.2017 13:00 Oprava a servis monitor. systému vypušťaných vôd a plynov H2,O2 v EMO Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
26.04.2017 08:00 Údržba a opravy analyzátorov kyslíka a vodíka Orbisphere pre EMO Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
25.04.2017 11:30 Poruchová oprava blokového transformátora T1 vo VE Ilava Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
24.04.2017 10:00 Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok (OPOS) a servisu elektrickej požiarnej signalizácie, vrátane nadstavbového systému ALVIS podľa vyhlášky č. 726/2002 Z. z v objektoch Vodných elektrární VET Slovenské elektrárne, a... Prebieha
21.04.2017 13:00 Servis a opravy čerpadiel KSB a ich príslušenstva, vrátane dodávky materiálu a súčiastok pre výkon prác v SE-EVO Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
17.04.2017 12:00 Výroba a dodávka hornej časti komory OK, oprava obežného kolesa pre TG 1 VE Horná Streda Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
13.04.2017 11:00 Oprava čerpadla LENZ (M103) pre VE Kráľová nad Váhom Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
12.04.2017 13:00 Komplexná oprava heterogénneho obvodového zvaru DN1100mm u SK PG43 v SE-EBO Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
11.04.2017 14:30 Špeciálne čistenie stavebných konštrukcií, technologických jímok Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
11.04.2017 13:00 Inžinierske činnosti Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
11.04.2017 09:00 Náhradné diely na priemyselné armatúry (VELAN, HERION) Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
10.04.2017 10:00 Odborné školenia pracovníkov NDT v SE, a.s. Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
07.04.2017 10:00 Revízia a oprava pogumu nádrží v SE-EMO Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
07.04.2017 10:00 Zabezpečenie servisu a údržby špeciálnych mechanizmov CATERPILLAR vo vlastníctve Slovenských elektrární, a.s. Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
06.04.2017 12:00 IPR EBO 10240_ Rekonštrukcia chladiacich veží v EBO Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
05.04.2017 10:00 Revízia, oprava a nastavenia IPV a RS v SE-EVO Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
04.04.2017 10:00 Oprava, diagnostika, nastavenia mazutových horákov kotlov v SE-ENO Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
31.03.2017 10:30 Rebríky_1000083081 Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
31.03.2017 10:00 Technická pomoc, opravy a revízie určených technických zariadení železničnej vlečky SE – EVO Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
30.03.2017 13:00 IPR EBO 10096/7 Modifikácia eA PO II. Etapa – realizácia 3. Časť Slovenské elektrárne, a... Prebieha
30.03.2017 11:00 IPR EBO 86800 – Nové objekty V2 – Rekonštrukcia haly dielní v SO 640 a stavba prežarovne Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
23.03.2017 11:00 Oprava požiarnych prestupov v lokalite AE Mochovce 12 Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
22.03.2017 12:00 Vykonávanie materiálovej diagnostiky počas GO v SE ENO Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
20.03.2017 13:00 IPR EMO 30100/6.3 Riadenie ťažkých havárií - Monitory PAMS Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
20.03.2017 11:00 PVE Čierny Váh – analýza hrádze dolnej nádrže Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
20.03.2017 10:00 IPR VET65855 Investičný podiel výmena ochrán VE I. etapa – TG7 PVE Čierny Váh, TG1,2 VE Nové Mesto nad Váhom, porovnávacie ochrany PVE Liptovská Mara Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
17.03.2017 12:00 Kalibrácia a korektívna údržba systému merania vodíka v HZ 3. a 4. bloku SE-EBO Slovenské elektrárne, a... Prebieha
14.03.2017 10:00 IPR EBO 86800 - Dodávka a montáž statické regály, automatizované regály a manipulačnej techniky Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
09.03.2017 13:00 IPR EBO 10300 Rekonštrukcia zdvíhacích zariadení v SO900 a 382 Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
verzia XML
zobraziť legendu