Zoznam prebiehajúcich elektronických aukcií

Dátum Čas Názov elektronickej aukcie Vyhlasovateľ Stav Možnosti
20.06.2017 10:00 IPR EBO 10380 - Zabezpečenie koncentrácie H3BO3 v PO v prípade seizmickej udalosti v EBO Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
06.04.2017 10:00 2017_N_02_Byt Liptovský Hrádok Slovenské elektrárne, a... Pripravuje sa zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
24.03.2017 12:00 IPR VET66044 Výmena šikmého výťahu PVE Čierny Váh Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
15.03.2017 12:00 IPR EBO 10384 - Výmena zásuvkových skríň pri chladiacich vežiach Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
14.03.2017 12:00 Preventívna a korektívna oprava indukčných prietokomerov ZN6 v SE-EBO Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
13.03.2017 17:30 IPR VET65855 Investičný podiel výmena ochrán VE I. etapa – TG7 PVE Čierny Váh, TG1,2 VE Nové Mesto nad Váhom, porovnávacie ochrany PVE Liptovská Mara Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
13.03.2017 14:00 Náter GUČ TG5 a TG6, výmena a náter časti potrubí pre TG 6 na PVE Č. Váh Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
13.03.2017 12:00 Preventívna údržba elektrickej výzbroje a korektívna oprava žeriavov v SE-EBO Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
10.03.2017 12:00 Bežná oprava strojnej časti turbíny TG 1 VE Kráľová Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
09.03.2017 12:00 Generálna oprava vizualizačného PC a centrálneho servera na DGS a korektívna údržba systémov SIMATIC v SE-EBO Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
07.03.2017 12:58 Preventívna a korektívna oprava zapuzdrených vodičov v SE-EBO Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
07.03.2017 10:00 IPR EBO 86800 - Dodávka a montáž statické regály, automatizované regály a manipulačnej techniky Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
03.03.2017 12:00 IPR EBO 10300 Rekonštrukcia zdvíhacích zariadení v SO900 a 382 Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
02.03.2017 13:00 Telco Outsourcing Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
02.03.2017 12:00 IPR VET 66111 Zvýšenie regulačných schopností zdrojov SE – časť virtuálne bloky pre PVE L.Mara, rozdelenie rozbehovej prípojnice 10,5kV Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
02.03.2017 10:00 2017_N_03_POZEMKY Zemianske Kostoľany Slovenské elektrárne, a... Pripravuje sa zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
02.03.2017 10:00 2017_N_05_POZEMKY Zemianske Kostoľany (2 kópie) Slovenské elektrárne, a... Pripravuje sa zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
02.03.2017 10:00 2017_N_04_Spoločenská budova Krpeľany(2 kópie) Slovenské elektrárne, a... Pripravuje sa zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
01.03.2017 10:00 GO zariadení uzla stáčacej stanicekvapalných rádioaktívnych odpadovv SE-EBO Slovenské elektrárne, a... Prebieha
01.03.2017 08:50 1000080105 - Revízie, opravy a údržba výťahov na VE Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
28.02.2017 11:00 IPR EBO 10097/3 S1 Modifikácia klimatizácie elektrických rozvodní na DGS Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
28.02.2017 10:00 Servis frekvenčných meničov Siemens v SE-ENO Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
27.02.2017 11:00 IPR EMO9951614 (EMO62900) - Doplnenie KJ do miestností RK 4112, 4113, 4114 Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
27.02.2017 11:00 Oprava prístrojov a zariadení radiačnej kontroly Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
24.02.2017 10:00 Oprava DV, VV, dymovodov a elektrických odlučovačov Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
23.02.2017 08:00 Korektívna oprava odvádzačov kondenzátu GESTRA počas GO a mimo GO 3. a 4. bloku v SE-EBO. Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
22.02.2017 15:00 Tesniaci materiál Chesterton Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
22.02.2017 13:00 Potrubie horúceho vzduchu Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
21.02.2017 15:00 Oprava akubatérií po uplynutí životnosti, výmenným spôsobom v EMO Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
21.02.2017 13:00 Bežná oprava automatiky a príslušenstva turbín TG1 VE Nosice Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
21.02.2017 13:00 IPR EMO 59300 – Rekonštrukcia kontrolných sond, geodetických bodov, stabilitný prepočet hrádze, aktualizácia havarijného plánu SO 602/9-01 Zemná hrádza – odkalisko Čifáre Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
21.02.2017 10:30 Vykonávanie opráv, údržbárskych prác a odstraňovanie porúch na elektrických zariadeniach vvn,vn, nn v SE-EBO V2 Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
20.02.2017 14:00 Meracie prístroje a príslušenstvo Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
20.02.2017 14:00 PNR 0116 EBO - Strojné projekty EBO ( 12 ks ) Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
20.02.2017 10:00 Preventívna a korektívna údržba riadiacich prístrojov a impulzných PV v EBO a EMO Slovenské elektrárne, a... Prebieha
16.02.2017 12:00 Operatívny leasing vozidiel pre SE, a.s. Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
16.02.2017 09:00 Zabezpečenie pravidelnej diagnostiky a opravy vypínačov VN – 6kV v závode Vojany Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
15.02.2017 10:16 Čistenie technologických zariadení v EMO Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
13.02.2017 10:00 Opravy a diagnostika vypínačov VVN v SE-EVO Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
13.02.2017 09:00 Modifikácia systému merania AE DAKEL o kontinuálne monitorovanie vývoja indikácií v heterogénnom zvare DN 1100 na SK PG 43 a Modifikácia - rozšírenie diagnost. systému DAKEL pre zabezpečenie monitorovania vývoja indikácií nátrubku HRK 21-34 pre SE-EBO Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
13.02.2017 08:30 1000081106 Diagnostika a servis odvádzačov kondenzátu pre SE-EMO. Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
10.02.2017 08:30 Ťažba škváropopolových produktov z meandrov č. 1 a č. 4 na Definitívnom odkalisku Chalmová Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
09.02.2017 09:30 Vybudovanie medzidepónie kalov v areáli EMO12 Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
07.02.2017 11:00 Ložiská valivé Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
06.02.2017 10:00 Servisné prehliadky, opravy a úradné overenia koľajových váh v SE-EVO Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
31.01.2017 12:00 IPR EBO 10370 - Výmena meračov tepla v obci J.Bohunice Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť na výberové konanie
verzia XML
zobraziť legendu