Zoznam prebiehajúcich elektronických aukcií

Dátum Čas Názov elektronickej aukcie Vyhlasovateľ Stav Možnosti
19.10.2017 10:00 N_08_Materská škola Trnava Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
04.10.2017 10:00 2017_N_09_Vodná elektráreň II-Mikšová Slovenské elektrárne, a... Pripravuje sa zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
06.09.2017 10:00 Oprava mlynských okruhov ENO Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
05.09.2017 14:00 IPR EMO20400_SO 442/1-01 Dieselgenerátorová stanica I.HVB, SO 568/1-01 Naftové hospodárstvo I.HVB, SO 584/1-03 Čerpacia stanica technickej vody dôležitej I.HVB Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
23.08.2017 08:00 Údržba prekážkového osvetlenia a bleskozvodov komínov 150m a 300m v ENO Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
18.08.2017 09:00 Špeciálne čistiace práce na jadrovom ostrove Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
16.08.2017 16:00 Náhradné diely na čerpadlá_1000085152 Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
16.08.2017 15:00 Prevodníky_1000084956 Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
15.08.2017 15:00 Kalendáre a diáre pre rok 2018_1000086285 Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
14.08.2017 11:30 Ultrazvukové sondy_1000086308 Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
14.08.2017 10:00 Brúsny materiál_1000085933 Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
10.08.2017 11:10 IPR VET66072 Rekonštrukcia blokového transformátora PVE Čierny Váh – v rozsahu dodávka filtračnej stanice vrátane príslušenstva, sprievodnej dokumentácie, školenia a vykonania skúšky Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
07.08.2017 10:00 Preventívna a korektívna údržba osvetlenia , bleskozvodu komína a chlad.veží v EBO Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
03.08.2017 14:12 Zámky okenné a dverové príslušenstvo Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
02.08.2017 14:00 Náhradné diely SWAGELOK Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
31.07.2017 10:00 IPR EBO 10258 – Modifikácie – DA 1846 Úpravy v technologických stavebných objektoch v SE EBO – 1. Etapa - SO 807 – Priečna etažérka 4.bloku Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
21.07.2017 15:00 Revízia generátorov vrátane rotorov v závode elektráreň Vojany Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
21.07.2017 09:00 Oprava a servis cestnej váhy PFISTER Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
18.07.2017 14:00 Snímače a prevodníky_1000085143 Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
18.07.2017 14:00 Náhradné diely na rotačný podávač (rotor)_1000085188 Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
26.06.2017 12:00 IPR EBO 10380 - Zabezpečenie koncentrácie H3BO3 v PO v prípade seizmickej udalosti v EBO Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
14.03.2017 10:00 IPR EBO 86800 - Dodávka a montáž statické regály, automatizované regály a manipulačnej techniky Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
zobraziť legendu