Zoznam prebiehajúcich elektronických aukcií

Dátum Čas Názov elektronickej aukcie Vyhlasovateľ Stav Možnosti
30.06.2017 12:00 Oprava momentového uťahovacieho stroja HYTORC a jeho príslušenstva Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
21.06.2017 10:00 Celoročný servis 2 kotlov ZFR – X - IE 20000 Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
20.06.2017 10:00 IPR EBO 10380 - Zabezpečenie koncentrácie H3BO3 v PO v prípade seizmickej udalosti v EBO Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
16.06.2017 10:00 Oprava chladičov generátora TG1 v PVE Ružín Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
15.06.2017 10:00 Vykonanie servisu, opravy a kalibrácie ultrazvukových prístrojov Tomoscan III, Zircon, EPOCH a OMNISCAN pre Slovenské elektrárne, a.s., závod, Atómové elektrárne Bohunice a Atómové elektrárne Mochovce Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
15.06.2017 10:00 IPR VET 66111 Zvýšenie regulačných schopností zdrojov SE - časť virtuálne bloky pre PVE L.Mara, rozdelenie rozbehovej prípojnice 10,5 kV Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
13.06.2017 10:00 Servis a opravy čerpadiel Slovpump pre SE-ENO Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
07.06.2017 10:00 Revízie 420kV vypínačov LTB 420E2 v PVE Č.Váh Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
05.06.2017 10:00 2017_03_H_ PVE Čierny Váh _Transformátory Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
31.05.2017 12:00 Revízia blokového transformátora R1 PVE Ružín Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
30.05.2017 10:00 Oprava vývodov generátora TG1 PVE Ružín Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
30.05.2017 09:00 Údržba a opravy analyzátorov kyslíka a vodíka Orbisphere pre EMO Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
29.05.2017 12:00 Vývoj a implementácia softvéru za účelom vybudovania systému prenosu technologických, radiačných a meteorologických dát na ÚJD z SE-EBO a SE-EMO Slovenské elektrárne, a... Prebieha
29.05.2017 10:00 Servis a oprava nadstavby mobilných zdrojov napájacej vody do parogenerátora Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
29.05.2017 09:00 Oprava čerpadla LENZ č. I pre VE Krpeľany Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
26.05.2017 12:00 Zabezpečenie servisu a opráv radiačne odolných kamier Diakont v Atómové elektrárne Bohunice V2. Slovenské elektrárne, a... Prebieha
26.05.2017 10:00 Oprava vypínačov N11, N13 a N14 110kV PVE Ružín Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
26.05.2017 09:30 Servis a opravy čerpadiel KSB a ich príslušenstva, vrátane dodávky materiálu a súčiastok pre výkon prác v SE-EVO Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
25.05.2017 10:00 Oprava strechy strojovňe – ENO A v SE-ENO Slovenské elektrárne, a... Prebieha
25.05.2017 10:00 Servis, údržba a opravy zariadení systému kontroly riadenia (SKR) v jednotlivých technologických priestoroch v Slovenských elektrárňach, a.s., závod, Elektrárne Nováky, počas rokov 2017 – 2020 Slovenské elektrárne, a... Prebieha
24.05.2017 11:10 IPR EBO10326 Upgrade systému VAR SE, a.s. závod JE Bohunice Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
22.05.2017 17:00 Transformátory_1000077317 Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
22.05.2017 10:00 Servis, údržba a oprava podvozkovej časti automobilov MAN a TATRA Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
17.05.2017 14:45 Opravy žiaruvzdorných výmuroviek technologických zariadení parných kotlov v ENO a opravy výmuroviek fluidných kotlov K5 a K6 v EVO Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
16.05.2017 10:00 IPR EBO 10302 - Nové zdvíhacie zariadenia pre veká chladičov 2TQ63W01, 2TQ23W01, 1TQ23W01 a 1TQ63W01 Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
12.05.2017 08:00 Oprava a servis monitor. systému vypušťaných vôd a plynov H2,O2 v EMO Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
10.05.2017 14:00 IPR EBO 86800 – Nové objekty V2 – Rekonštrukcia haly dielní v SO 640 a stavba prežarovne Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
09.05.2017 10:00 Servis a oprava impulzných poistných ventilov SiZ 1508 (ďalej len „IPV“), riadiacich skríň (ďalej len „RS“) a regulačných ventilov (ďalej len „RV“) pre Slovenské elektrárne, a.s., závod, Elektrárne Nováky. Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
05.05.2017 10:00 Bežná oprava chladiaceho okruhu TG 1 VE Kráľová Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
04.05.2017 14:00 Zvyšovanie odolnosti vybraných SKK Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
02.05.2017 12:00 Odolné kryty v EMO a EBO Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
12.04.2017 13:00 Komplexná oprava heterogénneho obvodového zvaru DN1100mm u SK PG43 v SE-EBO Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
31.03.2017 10:00 Technická pomoc, opravy a revízie určených technických zariadení železničnej vlečky SE – EVO Slovenské elektrárne, a... Prebieha zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
zobraziť legendu